Letné tábory v Chorvátsku

Kontakt

Organizátor pobytových podujatí, táborov a animačného programu:

Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET)
Hagarova 4
831 52 Bratislava

Koordinátor aktivít

Mgr. Lukáš Procháska, PhD.

prochaska@amavet.sk

0905 506 312

Animátor Dávid

david_r

Dávid je školený táborový vedúci a má osvedčenie akreditované MŠVVaŠ SR.

Delegáti

gabika

Gabika je školená táborová vedúca a má osvedčenie akreditované MŠVVaŠ SR.

maros

milos

Miloš je školený táborový vedúci a má osvedčenie akreditované MŠVVaŠ SR. Zároveň má kurz zdravotníka pre tábory a pobyty.