Letné tábory v Chorvátsku

Kontakt

Organizátor pobytových podujatí, táborov a animačného programu:

Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET)
Hagarova 4
831 52 Bratislava

katka

Katk je školená táborová vedúca a má osvedčenie akreditované MŠVVaŠ SR.

Kontakt do kempu Baško Polje - Chorvátsko: 00421 911 253 733 alebo 00385 922 88 09 32

Animátorka Zuzka

zuzka

Zuzka je školená táborová zdravotníčka.

Animátor Dávid

david_r

Dávid je školený táborový vedúci a má osvedčenie akreditované MŠVVaŠ SR.

Animátor Dominik

dominik

Dominik je školený táborový vedúci a má osvedčenie akreditované MŠVVaŠ SR.

Animátor Dávid

david k

Dávid je školený táborový vedúci a má osvedčenie akreditované MŠVVaŠ SR.

Animátor Tomáš

tomas

Tomáš je školený táborový vedúci a má osvedčenie akreditované MŠVVaŠ SR.

Animátor Michal

michal

Michal je školený táborový vedúci a má osvedčenie akreditované MŠVVaŠ SR.

Delegáti

gabika

Gabika je školená táborová vedúca a má osvedčenie akreditované MŠVVaŠ SR.

maros

milos

Miloš je školený táborový vedúci a má osvedčenie akreditované MŠVVaŠ SR. Zároveň má kurz zdravotníka pre tábory a pobyty.