Letné tábory v Chorvátsku

S Taichi k zdraviu

Tai chi pre najmensichObjavte spolu s nami radosť pri učení sa umeniu tai chi. Program je určený všetkým účastníkom, ktorých láka tradičné čínske umenie, chceli by spoznať nových kamarátov a zároveň urobiť niečo pre svoje zdravie. Vítaní sú všetci bez ohľadu na predchádzajúce skúsenosti, „športový talent“  či špeciálny odev. Existuje veľa začiatočníckych techník, ktoré sú ľahké a  zaujímavé aj pre deti. Môžu cvičiť už od najútlejšieho veku, keď sú schopné stáť na svojich vlastných nohách a napodobňovať niektoré pohyby. Našou snahou je  čo najprirodzenejšie a najlepšie napodobniť pohyby, pri ktorých je usmerňovaná  vnútorná energia a posilňované zdravie, každý podľa svojich vlastných dispozícií. Šport pre zdravú chrbticu, iskru v srdci a úsmev na tvárach.

Všetkým účastníkom bude k dispozícii skúsený inštruktor, ktorý prispôsobí cvičebný program tak, aby vyhovoval individuálnym potrebám a zručnostiam.  

Cvičenie prebieha v dvoch fázach – ráno a večer, pričom  najvytrvalejší fanúšikovia môžu absolvovať prednášky a diskusie s odborníkom v čase poobedňajšej siesty.

Väčšina z nás si pod slovom tai chi predstaví ladný, takmer tanečný pohyb. Áno, aj to je tai chi. Tá časť, ktorú je možné pozorovať navonok. Komplex cvičení pozostáva zo série pohybov uskutočňovaných akoby v spomalenom rytme, ktoré nekladú dôraz na fyzickú silu, ale na precítenie pohybov. Všetky pohyby sa robia bez preťaženia, sú pomalé a harmonické, preto takmer neexistuje obmedzenie, pre ktoré by sa nebolo možné cvičeniu venovať. Naopak, cvičenie prináša úľavu aj účastníkom s kondičnými alebo telesnými obmedzeniami. Uvoľňuje zaťažené a stresom zablokované časti tela a prináša im takmer okamžitú úľavu. Jedným z našich cieľov je naučiť a inšpirovať záujemcov k pravidelnému cvičeniu a tým sa vedome a zodpovedne starať o kvalitu svojho života. Tai chi však nie je iba telesné cvičenie. Spája dovedna niekoľko smerov zdravého životného štýlu, ako sú pravidlá stravovania, psychohygiena, uvoľňovanie mysle, sebapoznávanie a iné.  

 

Aktivity

  • cvičenie série pohybov v spomalenom rytme
  • pohyb energie v tele a jej ovládanie
  • reštrukturalizácia myslenia a ukotvenie ducha v tele, „Kamenné dýchanie“
  • psychohygiena, obrana mysle a duše, základy meditácie
  • poradenstvo v oblasti zdravej výživy

Tai chi meditaciaTai chi pri moritai chi s Mariom