Letné tábory v Chorvátsku

Naša ponuka

skoly a ine skupiny

Všeobecné podmienky

Milí priatelia,

AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku je organizáciou fungujúcou už viac ako 20 rokov. Počas svojej existencie stála pri zrode rôznych úspešných projektov pre mladých ľudí. Jedným z nich je organizovanie letných pobytov v Chorvátsku, kde môžete zažiť netradičnú školu v prírode, fantastické športové sústredenie či zaujímavý školský výlet. Je to projekt, ktorý si počas dlhoročnej existencie získal celý rad priaznivcov - najmä študentov, ich pedagógov ale aj iných kolektívov či jednotlivcov bažiacich po poznaní a zábave.

Všeobecné podmienky účasti