Darujte

O AMAVETe

Už od roku 1990 pôsobíme na Slovensku ako nezisková organizácia – občianske združenie, ktoré vytvára podmienky pre nádejných mladých vedcov. Pomáhame napĺňať predstavy žiakom i študentom, ale sme tu i pre pedagógov či rodičov a vedieme spolu s nimi mládež k zmysluplnému tráveniu voľného času či už organizovaním podujatí na sekretariáte v Bratislave alebo prostredníctvom klubov, nachádzajúcich sa na celom území Slovenska.

Lepšie je jedenkrát vidiet ako tisíckrát počuť - pozrite si naše podujatia v galérii 

AMAVET ako záujmová, nezisková organizácia bola založená s cieľom priblížiť vedu ľuďom.  V súčasnosti je evidovaných viac ako 4500 aktívnych členov, ktorí pracujú v oblasti astronómie, robotiky, informatiky, biotechnológie, vied o zemi a v oblasti rôznych iných vedných a inžinierskych disciplínach.

AMAVET má široké spektrum spolupráce doma i v zahraničí.  Spolupracujeme so slovenskými univerzitami, Slovenskou akadémiou vied, strednými a základnými školami a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. V AMAVETe pracuje množstvo dobrovoľníkov z radov vedcov, vysokoškolských a stredoškolských učiteľov a študentov.

Viac info na http://amavet.sk